Kaszerowanie – co to jest?

Drukowanie bezpośrednio na tekturach falistych bądź litych typu Eskaboard jest albo niemożliwe|niewykonalne albo zbyt kosztowne. Zamiennie stosuje się wtedy fleksodruk, sitodruk lub druk sublimacyjny. jednak te metody są zdecydowanie mniej zdecydowanie atrakcyjne wizualnie.

Typowym przykładem kaszerowania są wydawnictwa dla małych dzieci. Książeczki maja grube kartki z tektury do której przyklejone są papiery z obrazkami. Często całość jest pokryta folią czy lakierem bezbarwnym w celu zabezpieczenia przed pobrudzeniem.

Kaszerowanie|oklejanie to technologia uszlachetniania artykułów papierowych, kartonowych lub tekturowych poprzez oklejanie cienkim papierem, najczęściej zadrukowanym, drugiego materiału, który z reguły ma charakter nośny. Stosuje się tutaj zwykle karton, tekturę falistą lub kartony makulaturowe. Podstawowym celem tego działania jest otrzymanie materiału znacznie wytrzymalszego oraz formowalnego z zachowaniem atrakcyjności papieru zadrukowanego.

Kaszerowanie odbywać się może z wykorzystaniem wysokowydajnych przemysłowych maszyn jak również sposobem “domowym”, w którym korzysta się ze sposobu analogicznego do tego, jakim przykleja się tapety do ścian czyli za pomocą wałków malarskich. Ta metoda jednak daleka jest od doskonałości.

Właściwą|odpowiednią jakość oraz szybkość kaszerowania zapewniają profesjonalne maszyny wykonujące tą pracę w trybie automatycznym lub półautomatycznym. W pierwszym wypadku oba materiały (nośny i ozdobny) podawane są do sekcji klejowej za pomocą pneumatycznych podajników, w drugim zwykle materiał nośny podawany jest automatycznie a ozdobny ręcznie.

Related Products:

Category: Uncategorized
Tweeter button Facebook button